Data Protection regarding surveillance camera at Molokini Café

At Molokini Café we have surveillance cameras with the purpose of provide visual and audio support for Police in case of theft, and also to guarantee the quality of the service offered by the employees.

Data Management:
The recordings will be kept for a maximum of 72 hours, following the EU guidance regarding surveillance recording. During this period, customers have the right to request their recording for their own purpose. If this is the case, the privacy or identity of other people in the same recording must be protected. This can be requested via email to aloha@molokinicafe.se . Note that any recording will not be available after 72 hours.

Dataskydd gällande övervakningskamera på Molokini Café

På Molokini Café har vi övervakningskameror med syftet att ge visuellt och ljudstöd till polisen vid stöld, och även att garantera kvaliteten på den service som de anställda erbjuder.

Datahantering:
Inspelningarna kommer att bevaras i högst 72 timmar, enligt EU:s riktlinjer för övervakningsinspelning. Under denna period har kunderna rätt att begära sin inspelning för sitt eget ändamål. Om så är fallet måste integriteten eller identiteten för andra personer i samma inspelning skyddas. Detta kan begäras via mail till aloha@molokinicafe.se. Observera att någon inspelning inte kommer att vara tillgänglig efter 72 timmar.